Holmsund Obbola Kampsport
BJJ, Muay Thai, MMA & SJJ
Välkommen till Holmsund – Obbola Kampsport

Vi är Holmsund – Obbola Kampsport eller HOK som vi även kallar oss! Vi är en verksamhet som hållit på sedan 1999 och 2014 organiserade vi oss i en egen klubb med fokus på kampsport i skärgården.


De stilar som vi främst tränar är Brasiliansk Jiu-Jitsu (BJJ), Muay Thai (Thaiboxning) och Sport Ju-Jutsu (SJJ). Den träning som vi bedriver passar bra för alla åldrar (15 år gräns för vissa pass) och för både tjejer och killar.


Vågar du se vad du klarar?


Vi tränar kampsport som ett sätt att förbättra vår kondition, koordination och uthållighet. Kampsport stärker även ditt mentala jag och ökar ditt självförtroende. Träningen är inriktad mot tävling och du bestämmer själv vilken inriktning just du vill ha på träningen; konditionsträning, tävlingsträning eller ett roligt och trevligt sätt att hålla igång.


Oberoende av hur du valt att träna så är du alltid välkommen till oss!


Om du har frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss på info@holmsundobbolakampsport.se

Årsmöte
2018-01-27 19:11
Kallelse till Årsmöte för Holmsund Obbola Kampsport Idrottsförening
Dag: 28 februari 2018
Tid: kl 18.30 - 20.00
Plats: Storsjöhallen Konferenslokalen
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
b) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
c) 1 revisorer och suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
12. Övriga frågor.

Årsmöteshandlingar före mötet erhålls från sekreterare Mikael Sehlstedt micke@holmsundobbolakampsport.se
HOK produkter
2018-01-20 09:33
Som medlem i HOK har du möjlighet att köpa lite olika produkter. Som vi tidigare informerade om så har vi våra nya HOK vattenflaskor för 50 kr/st.

Utöver vattenflaskorna så har vi även våra HOK:ifierade Manto rashguards som kostar 450 kr/st. En riktigt snygg och högfunktionell rashguard som även Brandon Mullins gillar.

Vi har även några HOK t-shirts kvar och just nu säljer vi de för 50 kr/st (tidigare 100 kr/st).

Du kan betala via swish: 1236 82 77 29 eller bankgiro: 544-8881

Hör med din instruktör så får du hjälp.

Vårterminen
2018-01-03 07:00

Starter
Vecka 2 (måndagen den 8 januari) börjar de som tränat tidigare

Nybörjarstarter vecka 3: 
Knatte, söndag 21 jan 17:30 (begränsat antal)
SJJ Ungdom, tisdag 16 jan 18:45
SJJ Vuxna, tisdag 16 jan 20:00
BJJ Vuxna, torsdag 18 jan 20:00
Muay-Thai, måndag 15 jan 20:00 (begränsat antal)


Schema

Måndagar
2000-2130. Muay-Thai, Ante och Björn, mfl . 

Tisdagar 
1845-2000 SJJ Ungdomar, Micke 
2000-2130, SJJ/BJJ Vuxna, Jonte/Björn, 

Onsdagar
2000-2130. Muay-Thai, Ante och Björn, mfl . 

Torsdagar 
1845-2000 SJJ Ungdomar, Micke
2000-2130, BJJ och SJJ Vuxna, PH/Jonte,

Söndagar
1730-1830, Knattar Nybörjare, Christian, Robert, Per-Erik
1830-1930, Knattar Fortsättare, Liam och Petrus
1930-2100 No-Gi/SW, Björn / PH.

Vattenflaskor med HOK tryck
2017-12-10 17:00

Det finns flaskor att köpa med föreningens logga, 50:- / st och man kan betala med swish till 1236 82 77 29.


Flaskorna finns i dojon, ledarna kan visa.


Nyheter från våra grupper
SJJ Vuxna, 19/08 12:07 
Ungdom, 19/08 11:14 
Knattar, 19/08 11:05 
Muay Thai, 17/08 08:45 
BJJ Vuxna, 17/08 06:41